Fundusze Unijne

Nazwa Beneficjenta: Multi-Construction Plus Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji systemu metalowych modułowych segmentów konstrukcyjnych w Multi- Construction Plus Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim będzie modułowych segmentów konstrukcyjnych dedykowanych do wznoszenia budowli szkieletowych.

Realizacji projektu zapewni w efekcie wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy na poziomie krajowym

Wartość ogółem projektu: 11 712 060.00 zł,

Wydatki kwalifikowane: 9 522 000.00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

6 665 400.00 zł

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU
HALA PRZEDMIAR —> POBIERZ
POZWOLENIE NA BUDOWĘ — ->POBIERZ
PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY —>POBIERZ
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH —> POBIERZ
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH —>POBIERZ


Fundusze Norweskie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,  konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Informujemy iż został nam przyznany grant numer NORW.19.01.03-20-0001/20 pt. ,,Utworzenie Zdrowego Domu Seniora / Health House Senior w celu świadczenia usług opartych o nowoczesne technologie dla osób starszych cierpiących na schorzenia neurologiczne w oparciu o opracowane aktywizujące formy realizowania usługi w ramach Sieci Współpracy”

Wartość projektu to:16 899 650.00 PLN, dofinansowanie: 8 585 600.00 PLN

Planowany okres realizacji: 2021 – 2023

Dofinansowanie otrzymane w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia – Welfare and health technologies