Modułowe segmenty konstrukcyjne z profili metalowych

Multi-Construction Plus Sp. z o.o. posiada prawa do licencji na wykonywanie modułowych segmentów konstrukcyjnych z profili metalowych, dedykowanych do wznoszenia różnego typu konstrukcji szkieletowych. Jest to unikalne rozwiązanie, którego jesteśmy jedynym dysponentem na rynku krajowym.

Zakres oferty obejmuje typoszereg systemu modułowych segmentów konstrukcyjnych, charakteryzujących się zunifikowanym modułem wymiarowym oraz sposobem łączenia poszczególnych elementów w węzłach na zakładkę bez konieczności stosowania dodatkowych zaczepów. Cecha charakterystyczną rozwiązania jest zdolność do łączenia w węźle na zakładkę wielu segmentów, możliwy jest szybki montaż, demontaż i rozbudowa budowli, co w szczególności jest dedykowane do wznoszenia konstrukcji typu hale namiotowe, wiaty, podesty, estrady, wygrodzenia itp. Zunifikowanych charakter i szeroki zakres zastosowania pozwala na zmianę koncepcji tworzenia konstrukcji. Ich demontaż nie powoduje zniszczenia, są pełnowartościowym produktem który można zastosować do innej budowy lub odsprzedać innemu odbiorcy. Segmenty charakteryzują się również wysoką wytrzymałością, ich konstrukcja została opracowana z zastosowaniem doboru optymalnego przekroju i układu położenia względem siebie łączonych profili z uwagi na uzyskanie wysokich parametrów wytrzymałościowych przy jednoczesnym zredukowaniu surowca wykorzystywanego do ich produkcji.

Zakres oferty obejmuje sprzedaż zunifikowanych elementów systemu zgodnie z katalogiem elementów jak również projektowanie i wykonanie konstrukcji z ich zastosowaniem.

Segmenty konstrukcyjne wykonane są z stalowych profili o przekroju kwadratowym rozstawione i połączone ze sobą dystansami i wykonanymi otworami na końcach pozwalającymi na łączenie poszczególnych segmentów. Uwaga: rozwiązanie zastrzeżone wyłącznie do realizacji przez Multi-Construction Plus Sp. z o.o. Przykładowy segment konstrukcyjny dla modułu M = 40mm i sposób ich łączenia przedstawiono poniżej.

Przykładowy segment:

Sposób łączenia segmentów:

Przykłady łączenia segmentów konstrukcyjnych.

Segmenty konstrukcyjne oferowane są w typoszeregu wymiarowym:

Rozwiązanie jakim jest „System metalowych modułowych segmentów konstrukcyjnych dedykowanych do wznoszenia budowli szkieletowych” opiera się na modułowości elementów tworzących rozwiązanie systemowe. W zależności od zastosowanych elementów nośnych, to jest ich wymiar przekroju, ilość i sposób rozmieszczenia, oraz długość segmentu jak również sposobu rozmieszczenia przekładek, tworzone są typoszeregi rozwiązania. Kierując się tymi zależnościami rekomendowane są warianty typoszeregu z uwagi na:

1) Typoszereg układu rozmieszczenia elementów nośnych. Segment tworzony jest z kilku elementów nośnych rozmieszczonych wzdłużnie obok siebie rozdzielonych przekładkami. Ułożenie elementów nośnych względem siebie w sposób charakterystyczny różnicuje segmenty, tworząc różne warianty co wpływa na ich szerokie zastosowanie. Przykłady wariantów.

Segment: 2 elementy w płaszczyźnie

Segment: 3 elementy w płaszczyźnie

Segment: 4 elementy w płaszczyźnie

Segment: 4 elementy w przestrzeni 

Segment: 6 elementów w przestrzeni

Segment: 3 elementy w przestrzeni (układ kombinowany)

2) Typoszereg dla pola przekroju elementów nośnych. Segment tworzony jest z metalowych profil zamkniętych o przekroju kwadratowym. Wymiar  długości boku profilu (M) tworzy odniesienie dla skali modułowości dla danego wariantu typoszeregu. Dla poszczególnych zakresów wymiarowych będą tworzone odrębne typoszeregi. Wprowadzony zostanie również system elementów przejściowych, pozwalających na integrowanie segmentów o różnych wymiarach modułowości M. Rekomenduje się profile hutnicze o zaokrąglonych kantach. Grubość ścianki będzie dobierana w zależności od wymaganych standardów obciążeń. Dla określenia standardu unifikacji rozwiązania rekomenduje się typoszeregi wariantów wymiarowych (a x a x g):

Typoszereg M25: 25 x 25 x 2,0 mm

Typoszereg M50: 50 x 50 x 2,5 mm

Typoszereg M75: 75 x 75 x 3,0 mm

Typoszereg M100: 100 x 100 x 4,0 mm

Typoszereg M150: 150 x 150 x 5,0 mm

Wycena poszczególnych elementów dokonywana jest indywidulanie na podstawie zamówienia klienta.