Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy z Państwem bądź podejmowania działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), w celach związanych z interesem prawnym firmy (art. 6 ust 1 lit f) RODO) – w przeciwnym razie przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

2. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że wynika to z przepisów prawa.

3. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupeŁniania podanych danych, żądania ograniczenia przetwarzania.

4. Informujemy o prawie do cofnięcia udzielonej zgody, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed jej odwołaniem.

5. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Administratorem Danych Osobowych jest:

MULTI-CONSTRUCTION PLUS SP. z o. o.
Ul.Niekłańska 35 lok. 1,
03-924 Warszawa
NIP 543-21-82-921