Fundusze Norweskie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,  konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Informujemy iż został nam przyznany grant numer NORW.19.01.03-20-0001/20 pt. ,,Utworzenie Zdrowego Domu Seniora / Health House Senior w celu świadczenia usług opartych o nowoczesne technologie dla osób starszych cierpiących na schorzenia neurologiczne w oparciu o opracowane aktywizujące formy realizowania usługi w ramach Sieci Współpracy”

Wartość projektu to:16 899 650.00 PLN, dofinansowanie: 8 585 600.00 PLN

Planowany okres realizacji: 2021 – 2023

Dofinansowanie otrzymane w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia – Welfare and health technologies