M-C Sp. z o.o. przedstawia następującą formę współpracy w zakresie technologii, budowy i finansowania biogazowni rolniczych Dynamic Biogas .

Można wyróżnić wiele przewag procesu fermentacji metanowej w technologii DB (Dynamic Biogas®). Technologia fermentacji metanowej Dynamic Biogas® jest przeznaczona do bardzo szerokiej gamy biomasy i bioodpadów, które dodatkowo mogą być stosowane w dowolnych proporcjach, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego poziomu C:N, korzystnego dla bakterii. Możliwe jest całkowite wykluczenie kiszonek spośród stosowanych substratów i zastąpienie ich np. dowolnego rodzaju słomą z dodatkiem obornika, gnojowicy czy wywaru gorzelnianego.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych na skalę światową rozwiązań w zakresie przygotowania substratów (opatentowanego akceleratora procesów biotechnologicznych poprzedzanego układem destrukcji struktur komórkowych substratów opartym na technologii ekstruzji) technologia Dynamic Biogas® umożliwia odfermentowanie całej dostępnej w substratach materii organicznej (poza ligniną, która nie rozkłada się w warunkach beztlenowych). W ten sposób wydajności fermentacyjne substratów w technologii DB® osiągają wartości teoretyczne, opisywane w literaturze naukowej. Dodatkowo, w akceleratorze biotechnologicznym zachodzi poza hydrolizą faza kwasogenezy i octanogenezy. W ten sposób czas fermentacji we właściwych fermentorach skraca się nawet o połowę. Technologia DB® jest bardzo energooszczędna, zoptymalizowane mieszanie z wykorzystaniem opatentowanego mieszadła hydrauliczno-mechanicznego jest nie tylko wydajne, ale podnosi zawartość metanu w biogazie średnio o 10%.

W związku z dużą produkcją ciepła wytwarzanego przez biogazownie proponujemy Państwu wykorzystanie jego w szklarniach (które również posiadamy w swojej ofercie). Biogazownia o wielkości 1 MWt zaopatrzy w ciepło (bezkosztowo) 1 ha szklarni. Z 1 ha szklarni możemy uzyskać produkcję pomidora w ilości 80-100 kg na 1 m2. Przedstawiamy Państwu schemat, który szybko przynosi wymierne wyniki finansowe.

 Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem

M-C Sp. z o.o.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji biogazownii / kliknij poniżej /