Nazwa Beneficjenta: Multi-Construction Plus Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji systemu metalowych modułowych segmentów konstrukcyjnych w Multi- Construction Plus Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim będzie modułowych segmentów konstrukcyjnych dedykowanych do wznoszenia budowli szkieletowych.

Realizacji projektu zapewni w efekcie wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy na poziomie krajowym

Wartość ogółem projektu: 11 712 060.00 zł,

Wydatki kwalifikowane: 9 522 000.00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

6 665 400.00 zł